Diákköri tevékenység: Tudományos diákkör és "tanszéki teadélután"

Ezen a lapon a tanszék diákköri programjairól tájékozódhat. Az első helyen a közeljövőben tervezett programjaink állnak, azt követően pedig a korábbiak. A diákkör részben a hagyományos értelemben vett "tudományos diákkör", az egyetemeken szokásos tartalommal, részben pedig egy olyan "tanszéki teadélután", ahol a jog és a művészet kapcsolatáról beszélgetünk.
 

A KÖZELJÖVŐRE TERVEZETT PROGRAMUNK

 ... gondolkodunk...
 
 
 
KORÁBBI PROGRAMJAINK

2017. NOVEMBER 16.:

Típusalkotás a jogban és a művészetben

Szigeti Péter előadása

 
Szakmai beszámoló a rendezvényről: letölthető innen (PDF).
 
A rendezvényről készült képek: letölthetők innen (PDF)
 
 
 
 
 
2017. MÁRCIUS 9.:

A győri Justitia

Beszélgetés Lebó Ferenc szobrászművésszel, a győri Ítélőtábla épülete előtt álló szobor alkotójával

Takács Péter előadása: "Justitia-szobrok Magyarországon és Európában"

 

Az első rendezvény:

 A részletek kinyomtathatók: innen

A rendezvény ideje és helye:

 

A rendezvényen készült képek: letölthetők innen (PDF) 
Lebó Ferenc munkái (válogatás): letölthetők innen (PDF) 
 
A rendezvényen bemutatott Justitia-ábrázolások (letölthető PDF) 
Takács Péter: Justitia-ábrázolások Magyarországon (letölthető tanulmány, PDF)
 
Lebó Ferenc honlapja: elérhető innen: http://leboferenc.hu/ 

 

 

 2016. NOVEMBER 15.:

A bírói meggyőződés

Tudományos előadás és szakmai beszélgetés.

  • Előadó: Bencze Mátyás, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem

  • A téma exponálása: a modern bizonyítási rendszerek a bíróban kialakult bizonyossághoz kötik a tényállás-megállapítást. Az utóbbi időben ezért egyre többen vizsgálják a bírói meggyőződés mibenlétét, kialakulását és jellemzőit. Az előadás ezen jogszociológiai vizsgálatokról ad képet. 

 A hazai jogtudósok és bírák körében az utóbbi időben egyre népszerűbbé vált a bírói meggyőződés mibenlétének vizsgálata. Az érdeklődés érthető, hiszen a modern bizonyítási rendszerek a bíróban kialakult bizonyossághoz kötik a tényállás-megállapítást. Ahhoz azonban, hogy e kutatások eredményesek legyenek, fontos tisztázni, hogy valójában mit is értünk bírói meggyőződésen, és hogyan lehet (lehet-e egyáltalán) tudományos eszközökkel megbízhatóan vizsgálni az ítélkezési tevékenységnek ezt a mozzanatát. Az előadás, példákkal illusztrálva, e vállalkozás nehézségeiről szólt.

Az előadás diasora - Bencze Mátyás: A bírói meggyőződés a diasor összeállításában segítséget nyújtott Gábri Angéla, PhD hallgató) (letöltés)
 
Szakmai összefoglaló a rendezvényről (Pődör Lea) (letöltés)
 
A rendezvényről készült képek (letöltés)
 

  

Ök valamennyien ott voltak a programjainkon: 

      

  

(Az emberek sokfélesége csodálatos. Ugye? S még akkor is, ha egy irányba tartanak.)