A 2016/17. tanév őszi félévére tervezett TDK-tevékenység

... ... ...
... ... ...
... ... ...
 

 

 

 

A hazai jogtudósok és bírák körében az utóbbi időben egyre népszerűbbé vált a bírói meggyőződés mibenlétének vizsgálata. Az érdeklődés érthető, hiszen a modern bizonyítási rendszerek a bíróban kialakult bizonyossághoz kötik a tényállás-megállapítást.

Ahhoz azonban, hogy e kutatások eredményesek legyenek, fontos tisztázni, hogy valójában mit is értünk bírói meggyőződésen, és hogyan lehet (lehet-e egyáltalán) tudományos eszközökkel megbízhatóan vizsgálni az ítélkezési tevékenységnek ezt a mozzanatát. Az előadás, példákkal illusztrálva, e vállalkozás nehézségeiről szólt.