A jogászképzésben szereplő tárgyak

A jogászképzésben szereplő tárgyak

 

Tárgykód

Tárgynév

Ajánlott félév

N_JE01

Filozófia 1.

1

N_JE02

Filozófia 1. gyak

1

N_JE04

Jogi alaptan

1

N_JE22

Emberi jogok fakultatív

1

N_JE26

Jogászi etika fakultatív

1

N_JE06

Filozófia 2.

2

N_JE08

Emberi jogok modern problémái (angolul)

2

N_JE09

Politikai filozófia

2

N_JE10

Vallásfilozófia

2

N_JE19

Jogászi etika

2

N_JE21

Magyar állambölcseleti hagyomány

2

N_JE13

Jogszociológia 1.

3

N_JE14

Jogszociológia 2.

4

N_JE18

Etika

4

N_JE15

Évfolyamdolgozat 1.

5

N_JE16

Évfolyamdolgozat 2.

7

N_JE11

Jog- és állambölcselet 1.

8

N_JE23

Az államelmélet klasszikus kérdései

8

N_JE24

Az államelmélet modern problémái

8

N_JE25

A szuverenitás fogalom változásai

8

N_JE29

Az államelmélet modern kérdései (pluralista demokrácia- jóléti állam- globalizáció)

8

N_JE30

Elitdemokrácia, vezérdemokrácia, pluralizmus

8

N_JE12

Jog – és állambölcselet 2.

9

N_JE27

Jogértelmezés és jogi hermeneutika

9

N_JE28

Jogelmélet és jogászi érvelés

9

N_JE17

Szakdolgozat

10