Jogelméleti Tanszék - A tanszék kutatási projektjei

Kutatási projektek:

  • Cs. Kiss Lajos (Kutatásvezető) : A magyar jogtudomány helyzete és a szinoptikus államelmélet lehetősége. -OTKA K 76117.  
  • Cs. Kiss Lajos (Társkutató): Heidegger és a nemzetiszocializmus – filozófiai megközelítések.- OTKA K 100922.
  • Egresi Katalin (Kutatásvezető) „A modern állam változásai – Történeti perspektívák és a jelenkori kihívásokra adott válaszok”- OTKA - K 108790. Campus Hungary: Fiesole EUI és a Firenzei Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara közös projektje.
    Időtartam: 2013-2017. – kutatóként csatlakozott.
  • Takács Péter (Kutatásvezető) „A modern állam változásai – Történeti perspektívák és a jelenkori kihívásokra adott válaszok” -OTKA - K 108790.
    Időtartam: 2013-2017.