Hirdetmények és tárgyak szerinti letöltések hallgatók számára

Ezen a lapon a Jogelméleti Tanszék által oktatott tantárgyak tematikáit és vizsgakérdéseit találja. 

Itt tesszük közzé továbbá a legfontosabb aktuális tanulmányi hirdetményeket a szóbeli és írásbeli vizsgákkal, zárthelyi dolgozatokkal és hasonló dolgokkal kapcsolatban. (A biztonság kedvéért azért figyelni kell a Neptunt is. :-) )

 


 

Métányossági vizsga:

2018. február 2. (péntek) 10.00 óra, helye: 209. szoba

 
 

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK:

JOGBÖLCSELET – ÁLLAMELMÉLET

A kérdések letöltése.
(A kérdések elérhetők a "Letöltések" c. rovatból is)
 
Figyelem! Tájékoztatjuk a hallgatókat, hogy a Jogbölcselet - Államelmélet záróvizsga kérdései 2017/18-as tanévtől meg fognak újulni
(a 2017. decemberi záróvizsgán a fenti kérdések hatályosak).
 

Tematikák és vizsgakérdések képzések és tantárgyak szerint

JOGÁSZ SZAK 

Államelmélet

Tematika letöltése - Ellenőrző kérdések letöltése

Kiegészítő jegyzetek és óravázlatok letöltése: 1.: Szókratész pere - 2.: A jogállamiság előkérdései - 3.: A totális állam

Alternatív tantárgyak tematikáinak letöltése: Szigeti Péter - Takács Péter - Egresi KatalinPongrácz Alex

Érvényes: 2016/17-es tanév 2 szemesztertől

Közzétéve: 2017. január 31.

 Jogbölcselet

Tematika letöltése - Ellenőrző kérdések letöltése

Kiegészítő jegyzetek és vázlatok: 1  2  3  4  5

Alternatív tantárgyak: Takács Péter - Deli Gergely

Érvényes: 2017/18-as tanév 1 szemesztertől

 

Jogszociológia 1

Tematika letöltéseEllenőrző kérdések letöltése

Érvényes: 2017/18-as tanév 1 szemesztertől

Közzétéve: a szemeszter során folyamatosan

 

Jogszociológia 2

Tematika letöltéseEllenőrző kérdések letöltése

Kiegészítő jegyzetek és vóraázlatok letöltése1.: A jogszociológia célja és jellemzői - 2.: A szabadjogi mozgalom - 3: M. Weber és R. Pound jogszociológiája4.: A jogalkotás jogszociológiája5.: A jogi antropológia - 6.: A jogalkalmazás jogszociológiája7.: Magyar jogszociológia (8: zárthelyi dolgozat)  9.: A jogászi hivatások10.: A cigányság jogi kultúrája11.: Az alternatív vitarendezés12: Jogismeret, jogi attitűd, jogtudat.

(Figyelem: A nappali tagozatos hallgatók számára közölt írásbeli anyagokat itt találja (a fenti 1-12. pont alatt), 
letöltésükhöz kattintson a cím utáni számra; a levelező tagozatos hallgatók tansegédletei a "Letöltések" menüpontból érhetők el.)

Érvényes: 2016/17-es tanév 2 szemesztertől

Közzétéve: 2017. január 31.

 

 Jogi alaptan

Tematika letöltéseEllenőrző kérdések letöltése

Érvényes: 2017/18-es tanév 1 szemesztertől

Közzétéve: 2017. január 31. 

 

 Kutatás- és dolgozatírási módszertan

Tematika és követelmények letöltése

Érvényes: 2017/18-es tanév 1 szemesztertől

Közzétéve: - (később lesz közzétéve)

 

Jog- és társadalomfilozófia 1

Tematika letöltéseEllenőrző kérdések letöltése

A szemináriumok (gyakorlatok) tematikáját a szemináriumok vezetői adják ki az első órán.

Érvényes: 2017/18-es tanév 1 szemesztertől

Közzétéve: - (később lesz közzétéve)

 

 Jog- és társadalomfilozófia 2

Tematika letöltése: főkollégiumFőkollégiumi ellenőrző kérdések letöltése

Alternatív tárgyak: Politikai filozófia, Magyar állambölcseleti hagyomány

Figyelem: a 2017/18-as tanévtől megszűntek az alternatív tárgyak. Helyettük kiscsoportos szeminárium (gyakorlat)

került bevezetésre. Ennek órai követelményeit a szemináriumok vezetői adják ki az első órán.

Érvényes: 2016/17-es tanév 1 szemesztertől

Közzétéve: 2017. január 31.

 

Jogász etika

Tematika letöltése - Ellenőrző kérdések letöltése

Érvényes: 2016/17-es tanév 1 szemesztertől

Közzétéve: 2017. január 31. 

Képtalálat a következőre: „tanul gif”

 

IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁS SZAK 

Az igazságszolgátatás etikája

Tematika letöltése Ellenőrző kérdések letöltéseTananyag letöltése

 Érvényes: 2017/18-es tanév 1 szemesztertől

Közzétéve: a szemeszterben folyamatosan

 

Jogtani alapvonalak

(Tematika letöltése) (Ellenőrző kérdések letöltése)

Érvényes: 2017/18-es tanév 1 szemesztertől

Közzétéve: - (később lesz közzétéve)

 Képtalálat a következőre: „tanul gif”

 

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁS SZAK 

Jogtani alapvonalak

(Tematika letöltése) (Ellenőrző kérdések letöltése)

Érvényes: 2017/18-es tanév 1 szemesztertől

Közzétéve: - (később lesz közzétéve)

 Képtalálat a következőre: „tanul gif”

 

JOGI ASSZISZTENS SZAK

Jogtani alapvonalak

(Tematika letöltése) (Ellenőrző kérdések letöltése)

Érvényes: 2017/18-es tanév 1 szemesztertől

Közzétéve: - (később lesz közzétéve)

 

Filozófia

Tematika letöltése - Ellenőrző kérdések letöltése

Etika

Tematika letöltése - Ellenőrző kérdések letöltése

Érvényes: 2016/17-es tanév 1 szemesztertől

Közzétéve: 2017. január 31.

 

Képtalálat a következőre:

 

KÜLÖNBÖZŐ (MŰSZAKI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB) EGYETEMI SZAKOK

 

Jogi alapismeretek

Tematika letöltése - Ellenőrző kérdések letöltése

Érvényes: 2016/17-es tanév 1 szemesztertől

Közzétéve: 2017. január 31.

 

 

 

 

 
 

 

ÜZENET A VIZSGAIDŐSZAKRA: