Hírek, események

JOG – és ÁLLAMBÖLCSELET 1.

 

Zárthelyi dolgozat

 

 

 

Időpontja : 2011. április 1. 940- 1100

Terem: J/2

 

Zárthelyi dolgozat anyagát képezik az előadáson elhangzottak és a tankönyvből az kijelölt részek.

 

 

Államelmélet I. kötetből a következő részek kellenek:

 

1.      Platón politikai bölcselete 22- 31. o.

2.      Arisztotelész politikai filozófiája 31- 41. o.

3.      Politika és erkölcs Machiavelli elméletében 129-136. o

4.      Függetlenség, főhatalom, állam. A szuverenitás elméletei 144- 163. o

5.      Állam, megállapodás, jogszerűség. A társadalmi szerződés elméletei 164- 191. o

6.      Az állam és a demokrácia viszonyának elméletei. 210- 228. o

7.      A liberalizmus és a liberális állam eszméje 240- 270. o

8.      A konzervativizmus és a konzervatív állameszmény 271- 289 o

 

Tanszéki honlapról (jet.sze.hu) letölthető tansegédlet:

9.      Az állam fogalma

 

 

2011. március 21.                                                                              Jogelméleti Tanszék