Tanszék oktatói

Név

Tudományos fokozat

Beosztás

Elérhetőség

Dr. Szigeti Péter DSc. tanszékvezető, egyetemi tanár tel: 613-527
Dr. Egresi Katalin PhD. tanszékvezető-helyettes, egyetemi docens 3199 mellék
egresikati@gmail.com
Dr. Cs. Kiss Lajos CSc. egyetemi tanár 3300 mellék
cskiss@ajk.elte.hu
Dr. Szoboszlai-Kiss Katalin PhD. egyetemi adjunktus,
Jogtörténeti Tanszék

3372-es mellék
szoboszl@sze.hu
Dr. Vigh Edit   óraadó 3300 mellék
dr. Pongrácz Alex
  PhD. hallgató

06-20/445-83-59

pongracz@sze.hu