Diákköri tevékenység: Tudományos diákkör és "tanszéki teadélután"

Ezen a lapon a tanszék diákköri programjairól tájékozódhat. Az első helyen a közeljövőben tervezett programjaink állnak, azt követően pedig a korábbiak. A diákkör részben a hagyományos értelemben vett "tudományos diákkör", az egyetemeken szokásos tartalommal, részben pedig egy olyan "tanszéki teadélután", ahol a jog és a művészet kapcsolatáról beszélgetünk.
 

 

 

KORÁBBI PROGRAMJAINK

2019. március 7.:

A mesterséges intelligencia és a jog

Ződi Zsolt előadása

Beszámoló a rendezvényről (Pődör Lea) letöltés PDF

 


2018. szeptember 29.:


MIT TUDUNK / TUDHATUNK A MAGYAR JOGI KULTÚRÁRÓL?

Fekete Balázs előadása

  • Beszámoló a rendezvényről (Pődör Lea) letöltés PDF
 
 


Az egyetemi Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia

Jogtörténeti, Jogbölcseleti és Közigazgatási Jogi Szekciójában

Zokob Anikó

az Állam és egyház kapcsolata

(az újkori fejlődés fő modelljei és a hazai szabályozás tükrében)

című dolgozatával és annak 2018. április 25-i előadásával

 első helyezést ért el.

 Gratulálunk!

Az oklevéllel elismert szerző (az egyetemi TMDK után).


KORÁBBI PROGRAMJAINK

2017. NOVEMBER 16.:

Típusalkotás a jogban és a művészetben

Szigeti Péter előadása

 
Szakmai beszámoló a rendezvényről: letölthető innen (PDF).
 
A rendezvényről készült képek: letölthetők innen (PDF)
 
 
 
 
 
2017. MÁRCIUS 9.:

A győri Justitia

Beszélgetés Lebó Ferenc szobrászművésszel, a győri Ítélőtábla épülete előtt álló szobor alkotójával

Takács Péter előadása: "Justitia-szobrok Magyarországon és Európában"

 

Az első rendezvény:

 A részletek kinyomtathatók: innen

A rendezvény ideje és helye:

 

A rendezvényen készült képek: letölthetők innen (PDF) 
Lebó Ferenc munkái (válogatás): letölthetők innen (PDF) 
 
A rendezvényen bemutatott Justitia-ábrázolások (letölthető PDF) 
Takács Péter: Justitia-ábrázolások Magyarországon (letölthető tanulmány, PDF)
 
Lebó Ferenc honlapja: elérhető innen: http://leboferenc.hu/ 

 

 

 2016. NOVEMBER 15.:

A bírói meggyőződés

Tudományos előadás és szakmai beszélgetés.

  • Előadó: Bencze Mátyás, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem

  • A téma exponálása: a modern bizonyítási rendszerek a bíróban kialakult bizonyossághoz kötik a tényállás-megállapítást. Az utóbbi időben ezért egyre többen vizsgálják a bírói meggyőződés mibenlétét, kialakulását és jellemzőit. Az előadás ezen jogszociológiai vizsgálatokról ad képet. 

 A hazai jogtudósok és bírák körében az utóbbi időben egyre népszerűbbé vált a bírói meggyőződés mibenlétének vizsgálata. Az érdeklődés érthető, hiszen a modern bizonyítási rendszerek a bíróban kialakult bizonyossághoz kötik a tényállás-megállapítást. Ahhoz azonban, hogy e kutatások eredményesek legyenek, fontos tisztázni, hogy valójában mit is értünk bírói meggyőződésen, és hogyan lehet (lehet-e egyáltalán) tudományos eszközökkel megbízhatóan vizsgálni az ítélkezési tevékenységnek ezt a mozzanatát. Az előadás, példákkal illusztrálva, e vállalkozás nehézségeiről szólt.

Az előadás diasora - Bencze Mátyás: A bírói meggyőződés a diasor összeállításában segítséget nyújtott Gábri Angéla, PhD hallgató) (letöltés)
 
Szakmai összefoglaló a rendezvényről (Pődör Lea) (letöltés)
 
A rendezvényről készült képek (letöltés)
 

  

Honlapukról letölthető hanganyagok (mp3)

TÁRSADALOM ÉS KÖLTÉSZET

VERSEK: A joggal, az állammal és a társadalommal kapcsolatos versek

Az alábbi linkekről olyan hangfile-okat tölthet le, amelyekről a joggal, az állammal és a társadalommal kapcsolatos verseket hallgathat meg.

E versek közzétételével nem a „Jog és irodalom” témakört szeretnénk itt népszerűsíteni (ami egyébként a jogelméleti felsőoktatás egyik elterjedt és érdekes fakultációs irányának tartunk), hanem a joghoz, az államhoz és a társadalomhoz kötődő klasszikus művekre hívjuk fel honlapunk látogatóinak figyelmét. A verserket lehetőség szerint a szerzőjük mondja el – s ha ez nem lehetséges, akkor is kiváló előadásban hallgathatja azokat. Ezek ismerete szerintünk hozzátartozik az általános műveltséghez, ráadásul még telefontól is hallgathatók.

 

JOG ÉS OPERA

Videók (mp4)

C/1 Zeneművek: JOG ÉS OPERA (mp4)

A joggal kapcsolatos zeneművek nem közismertek, de talán érdemesek honlapunk látogatóinak figyelmére. Kezdetként két műből teszünk itt közzé részleteket (1-2), amit az elméleti vonatklozásokra való utalással (3) egészítünk ki.

1. L. Janáček: A Makropulos-ügy

Az első a cseh zeneszerző, Leoš Janáček (1854-1928) „A Makropulos-ügy” („Več Makropulos”) című operájának néhány részlete. Az opera Karel Čapek egyik komédiáján alapul. (Szöveges változatát magyarul „Emilia Marty titka” címen adták elő évtizedekkel ezelőtt, prózai színházban). Az opera első felvonása Dr. Kolenatý ügyvédi irodájában játszódik, s a mű sok vonatkozásban érinti a jog, az igazságosság és a büntetés kérdéseit.

2. Gilbert és Sullivan: Az esküdtszéki tárgyalás (Trial by Jury)

Részletek az angol Arthur Sullivannek (1842–1900) Az esküdtszéki tárgyalás című vígoperájából, melynek műfaját nálunk így mondanánk: operettjéből vagy musicaljéből. E művet Jacques Offenbach kortársa, Arthur Sullivan az egy rövid ideig ügyvédként (barristerként) is dolgozó W. S. Gilbert (1836–1911) librettójára írta. A mű egy “házassági ígéret megszegését” követő perről szól – alcíme: Szerződésszegés –, amelyben a felperes (a menyasszony) az őt ért „súlyos kár” megtérítését követeli, míg a vőlegény azt kéri, hogy – ígéretével szemben – ne kelljen feleségül vennie a menyasszonyt. A bíró úgy oldja meg a konfliktust, hogy maga veszi feleségül a csinos menyasszonyt.

3. "Elmélet"

1. Ruth Bader Ginsburg bírónő, az Amerikai Egyesült Államok Legelsőbb Bíróságának bírája beszél az alkotmány-értelmezés és az opera kapcsolatáról (angol nyelven).

2. Az olasz Filippo Annunziata professzor(kereskedelmi jogász) beszél a jog és az opera összefüggéseiről: arról., hogy mit köszönhet a jogi tradíció és a jogi kultúra az operáknak (angol nyelven). 

3. Ruth Bader Ginsburg bírónő, az Amerikai Egyesült Államok Legelsőbb Bíróságának bírája beszél a jog és opera iránti elköteletettségéről, s arról az 5 operáról, amit a jogászoknak - szerinte - feltétlenül ismerniük kell (angol nyelven).

4. Ruth Bader Ginsburg bírónő, az Amerikai Egyesült Államok Legelsőbb Bíróságának bírája beszél a jog, az opera és a halálbüntetés kérdéseiről (angol nyelven).


 

KÖZÉP-EURÓPAI NEMZETEK/ÁLLAMOK HIMNUSZAI

Szöveg (PDF) és zene (mp3)

A közép-európai nemzetek /államok himnuszai

Juhász András joghallgató dolgozata (text: PDF)

EGYES HIMNUSZOK (előadja zongorán: Juhász András)

 - Bajor himnusz

 - Cseh himnusz

 - Horvát himnusz

 - Lengyel himnusz

 - Magyar himnusz

 - Székely himnusz

 - Szlovák himnusz

FOLYT. KÖV.

 
Ök valamennyien ott voltak a programjainkon: 

      

  

(Az emberek sokfélesége csodálatos. Ugye? S még akkor is, ha majdnem mind egy irányba tart.)
 Flag Counter