Jogelméleti Tanszék - A tanszék kutatási irányvonalai

A tanszék kutatási irányvonalai:

  1. A kritikai társadalomtudományi megismerés kritériumai; A magyar jogrendszer átalakítása 1989-90 – 2011-13   -  összehasonlító perspektívában (Szigeti Péter).
  2. A modern állam változásai – Történeti perspektívák és a jelenkori kihívásokra adott válaszok (Takács Péter).
  3. Az alkotmányos alapelvek és a formális-materiális alkotmány koncepciója az olasz alkotmányjogban Olaszország 1948-as alkotmányának születése, elvei és alapjogai. A magyar és olasz állambölcseleti hagyományok a XIX-XX. században. Olaszország politikai rendszerei. (Egresi Katalin)
  4. A szuverenitás fogalmának változásai a globalizáció és a regionalizáció hatására (Pongrácz Alex).
  5. Társadalomelmélet, államelmélet, politikai filozófia, jogfilozófia. (Hans Kelsen, Carl Schmitt, Max Weber, Mannheim Károly, Herbert Hart és Horváth Barna-kutatás. Cs. Kiss Lajos: A magyar jogtudomány helyzete és a szinoptikus államelmélet lehetősége; Cs. Kiss Lajos: Martin Heidegger és a nemzetiszocializmus.