"JOG ÉS JOGÁLLAM"-KUTATÓCSOPORT: JOGA

My project-1-11.png


A kutatócsoport tevékenysége a jogállami berendezkedés és a politika viszonyának vizsgálatára irányul. Arra keresi a választ, hogy miképpen alakul e viszony a XXI. század politikai és társadalmi körülményei között. A kutatás részét képezi az állam- és alkotmányelméleti alapok feltárása, összehasonlító elemzése, és a jogállami berendezkedés védelmét hivatott bíróságok gyakorlatának dogmatikai és empirikus vizsgálata. A kutatócsoport munkája ennek megfelelően két szálon fut. Az egyik irány célja a modern európai állam mintaadó jellegének feltárása. Ehhez egyfelől ezen állam jellemzőit, így a jog és az állam (közhatalom) viszonyát kell megvizsgálni, majd másfelől a modern állam struktúráinak elterjedését (Verstaatlichung) a globalizáció során. A kutatás így módot adna a jogállamiság kritériumainak összegzésére és áttekintésére, az 1995 óta született, s ma már klasszikusnak mondható joguralom-/jogállam-megközelítések elemzésére, valamint a jogállamiság újabb nemzeti változatainak feltárásra. A másik kutatási iránya az igazságszolgáltatásnak a modern államban betöltött jogvédő funkciójára és hatalmi ellensúly szerepére fókuszál. Kérdés, hogy a bíróságok miként viszonyulnak a létező jogpolitikai célokhoz, és miként tudják összeegyeztetni a semleges, jogvédő szerepüket az általuk elbírálandó ügyek révén előttük felmerülő társadalmi-politikai problémák iránti érzékenységgel. E kérdés megválaszolása hazai kontextusban a bírói gyakorlat tendenciáinak empirikus módszerekkel történő kutatását igényli, amelynek része a bírói érvelés elemzése is. Emellett a kutatások kiterjednek a bírósági gyakorlat elemzésre  is, amelynek releváns kérdése az, hogy miként is kell értelmezni a hazánkban 2020-tól bevezetett „korlátozott precedensrendszer” kifejezést, s az milyen sajátosságokkal rendelkezik az eredetileg a common law jogrendszerekben kialakult precedensrendszerhez képest, s egyáltalán: adottak-e a megfelelő feltételek a működéséhez. A kutatócsoport 2023. január 1. óta működik.


A KUTATÓCSOPORT VEZETŐJE:

Bencze Mátyás, Ph.D., DFK Jogelméleti Tanszék

A KUTATÓCSOPORT TAGJAI:

Takács Péter, C.Sc., DFK Jogelméleti Tanszék

Egresi Katalin, Ph.D., DFK Jogelméleti Tanszék

Pődör Lea, Ph.D.,DFK Jogelméleti Tanszék

KÜLSŐ SZAKÉRTŐK:

Maróti Gábor, Ph.D., Brenner János Hittudományi Főiskola, Egyházjogi Tanszék

Tahin Szabolcs, dr. jur.,  Zalaegerszegi Járásbíróság

 


EREDMÉNYEINK

EREDMÉNYEK 1

konferencia 2023. február 2-3-n országos, részben nemzetközi jellegű, jelenléti és online részvételen alapuló konferenciát szerveztünk az alábbi témában és címmel:
 
 

A JOGI ÉRVELÉS ÉS ALTERNATÍVÁI

 
 

A konferencia részletes programját és az azzal kapcsolatos egyéb információkat itt (ide kattintva) ismerheti meg.

 

 

EREDMÉNYEK 2

publikáció  A kutatás keretében 2023 tavaszán megjelent   
 

Maróti Gábor: Állam és egyház joga

 
  című kötete, a Jogelméleti Tanszék munkatársainak, illetve a JOGA kutatócsort tagjainak intenzív közreműködésével (lektor: Egresi Katalin, kutatásvezető: Bencze Mátyás, szerkesztő: Pődör Lea), a BJHF Egyházjogi Tanszékének kiadásában. Borító: itt (de kattintva), tartalomjegyzék: itt (ide kattintva).
 

EREDMÉNYEK 3

     
     
     

 


Pihentető: az első (játékos) kutatás 2023. februárjában. 

Takács Péter megkérdezte a Chat GPT-t: Mit tud a mesterséges intelligencia

  • a jogállamról,
  • a demokratikus jogállamról, valamint
  • arról a kérdésről, hogy Magyarország jogállam-e?

Az eredmény: ime.


My project-2-1.png

 

My project-2-2.png

 Ennyike!  Szóval ennyit tud - vagy legalábbis ennyit "akar" mondani - a mesterséges intelligencia, a Chat GPT a mi kérdéseinkről.