Diákköri tevékenység: Tudományos diákkör és "tanszéki teadélután"

Ezen a lapon a tanszék diákköri programjairól tájékozódhat. Az első helyen a közeljövőben tervezett programjaink állnak, azt követően pedig a korábbiak. A diákkör részben a hagyományos értelemben vett "tudományos diákkör", az egyetemeken szokásos tartalommal, részben pedig egy olyan "tanszéki teadélután", ahol a jog és a művészet kapcsolatáról beszélgetünk.
 

 

 XXXVI. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció

Győr, 2023. április 3–5.

--------------------------------------------------------------------

A 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójának

Jog- és Állambölcseleti Tagozatán

III. helyezést ért el tanszékünk demonstrátora,

Vigh Katinka Rozanna

(konzulense Dr. Pődör Lea), a

Szépek és bűnösök. A kognitív torzítások, különös tekintettel

a holdudvar-probléma jelentőségére az igazságszolgáltatással összefüggésben”

című dolgozatával.

(A szerző előzetes szubjektív kommentje itt, dolgozat összefoglalója itt olvasható.)

GRATULÁLUNK!

36. OTDK Győr 001 csp-kp .JPG

 A Jogelméleti Tanszék, valamint a Jogelméleti TDK tisztelettel meghívja Önt

– hallgatókat és oktatókat egyaránt – 2022.május 3-án (kedden)

Jacek Srokosz

egyetemi docens,  a lengyelországi Opolei Egyetem (University of Opole) oktatójának

POPULAR ELECTION OF JUDGES AND THE POLISH LEGISLATIVE PROJECT OF JUSTICE OF PEACE ACT

című előadására, valamint (előzetes egyeztetés mellett)

CONCEPTS OF LEGITIMISATION OF  JUDICIAL POWER

című szemináriumára.

Az előadás ideje: május 3. (kedd) 1020-1150, J1-es terem,

a szeminárium  ideje: 2022.május 3.  (kedd) 1400-1530, S1-es terem.

Plakát - Jacek Srokosz .JPG

Poland 1.jpg   Poland 2 .jpg

 
KORÁBBI PROGRAMJAINK

 

TDK-rendezvény is .PNG

2021. november 25.:

A Jogelméleti Tanszék által oktatott Jog- és társadalomfilozófia című rendes tárgy egyik órája keretében,

de összekapcsolva a Jogelméleti TDK programjaival is, előadást tartott

Adam Kovach

(Professor of Philosophy at Marymount University, Arlington megye, Virginia, USA)

a Széchenyi Isván Egyetem Fullbright-ösztöndíjas vendégprofesszora,

PHILOSOPHY AND THE MEANING OF LIFE

(A filozófia és az élet értelme)

címen. Az előadást azzal egybekötött kötetlen beszélgetések színesítették.

 2019. március 7.:

A mesterséges intelligencia és a jog

Ződi Zsolt előadása

Beszámoló a rendezvényről (Pődör Lea) letöltés PDF
2018. szeptember 29.:

MIT TUDUNK / TUDHATUNK A MAGYAR JOGI KULTÚRÁRÓL?

Fekete Balázs előadása

 

Beszámoló a rendezvényről (Pődör Lea) letöltés PDF

 
 


Az egyetemi Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia

Jogtörténeti, Jogbölcseleti és Közigazgatási Jogi Szekciójában

Zokob Anikó

az Állam és egyház kapcsolata

(az újkori fejlődés fő modelljei és a hazai szabályozás tükrében)

című dolgozatával és annak 2018. április 25-i előadásával

 első helyezést ért el.

 Gratulálunk!

Az oklevéllel elismert szerző (az egyetemi TMDK után).

 
KORÁBBI PROGRAMJAINK
 
2017. NOVEMBER 16.:

Típusalkotás a jogban és a művészetben

Szigeti Péter előadása

 
Szakmai beszámoló a rendezvényről: letölthető innen (PDF).
 
A rendezvényről készült képek: letölthetők innen (PDF)
 
 
 
 
 
2017. MÁRCIUS 9.:

A győri Justitia

Beszélgetés Lebó Ferenc szobrászművésszel, a győri Ítélőtábla épülete előtt álló szobor alkotójával

& Takács Péter előadása:

Justitia-szobrok Magyarországon és Európában

 

Az első rendezvény:

 A részletek kinyomtathatók: innen

A rendezvény ideje és helye:

 

A rendezvényen készült képek: letölthetők innen (PDF) 
Lebó Ferenc munkái (válogatás): letölthetők innen (PDF) 
 
A rendezvényen bemutatott Justitia-ábrázolások (letölthető PDF) 
Takács Péter: Justitia-ábrázolások Magyarországon (letölthető tanulmány, PDF)
 
Lebó Ferenc honlapja: elérhető innen: http://leboferenc.hu/ 

 

 

 2016. NOVEMBER 15.:

A bírói meggyőződés

Tudományos előadás és szakmai beszélgetés.

Előadó: Bencze Mátyás, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem

  • A téma exponálása: a modern bizonyítási rendszerek a bíróban kialakult bizonyossághoz kötik a tényállás-megállapítást. Az utóbbi időben ezért egyre többen vizsgálják a bírói meggyőződés mibenlétét, kialakulását és jellemzőit. Az előadás ezen jogszociológiai vizsgálatokról ad képet. 

 A hazai jogtudósok és bírák körében az utóbbi időben egyre népszerűbbé vált a bírói meggyőződés mibenlétének vizsgálata. Az érdeklődés érthető, hiszen a modern bizonyítási rendszerek a bíróban kialakult bizonyossághoz kötik a tényállás-megállapítást. Ahhoz azonban, hogy e kutatások eredményesek legyenek, fontos tisztázni, hogy valójában mit is értünk bírói meggyőződésen, és hogyan lehet (lehet-e egyáltalán) tudományos eszközökkel megbízhatóan vizsgálni az ítélkezési tevékenységnek ezt a mozzanatát. Az előadás, példákkal illusztrálva, e vállalkozás nehézségeiről szólt.

Az előadás diasora - Bencze Mátyás: A bírói meggyőződés a diasor összeállításában segítséget nyújtott Gábri Angéla, PhD hallgató) (letöltés)
 
Szakmai összefoglaló a rendezvényről (Pődör Lea) (letöltés)
 
A rendezvényről készült képek (letöltés)
 

  

Honlapukról letölthető hanganyagok (mp3)

TÁRSADALOM ÉS KÖLTÉSZET

VERSEK: A joggal, az állammal és a társadalommal kapcsolatos versek

Az alábbi linkekről olyan hangfile-okat tölthet le, amelyekről a joggal, az állammal és a társadalommal kapcsolatos verseket hallgathat meg.

E versek közzétételével nem a „Jog és irodalom” témakört szeretnénk itt népszerűsíteni (ami egyébként a jogelméleti felsőoktatás egyik elterjedt és érdekes fakultációs irányának tartunk), hanem a joghoz, az államhoz és a társadalomhoz kötődő klasszikus művekre hívjuk fel honlapunk látogatóinak figyelmét. A verserket lehetőség szerint a szerzőjük mondja el – s ha ez nem lehetséges, akkor is kiváló előadásban hallgathatja azokat. Ezek ismerete szerintünk hozzátartozik az általános műveltséghez, ráadásul még telefontól is hallgathatók.

 

JOG ÉS OPERA

Videók (mp4)

C/1 Zeneművek: JOG ÉS OPERA (mp4)

A joggal kapcsolatos zeneművek nem közismertek, de talán érdemesek honlapunk látogatóinak figyelmére. Kezdetként két műből teszünk itt közzé részleteket (1-2), amit az elméleti vonatklozásokra való utalással (3) egészítünk ki.

1. L. Janáček: A Makropulos-ügy

Az első a cseh zeneszerző, Leoš Janáček (1854-1928) „A Makropulos-ügy” („Več Makropulos”) című operájának néhány részlete. Az opera Karel Čapek egyik komédiáján alapul. (Szöveges változatát magyarul „Emilia Marty titka” címen adták elő évtizedekkel ezelőtt, prózai színházban). Az opera első felvonása Dr. Kolenatý ügyvédi irodájában játszódik, s a mű sok vonatkozásban érinti a jog, az igazságosság és a büntetés kérdéseit.

2. Gilbert és Sullivan: Az esküdtszéki tárgyalás (Trial by Jury)

Részletek az angol Arthur Sullivannek (1842–1900) Az esküdtszéki tárgyalás című vígoperájából, melynek műfaját nálunk így mondanánk: operettjéből vagy musicaljéből. E művet Jacques Offenbach kortársa, Arthur Sullivan az egy rövid ideig ügyvédként (barristerként) is dolgozó W. S. Gilbert (1836–1911) librettójára írta. A mű egy “házassági ígéret megszegését” követő perről szól – alcíme: Szerződésszegés –, amelyben a felperes (a menyasszony) az őt ért „súlyos kár” megtérítését követeli, míg a vőlegény azt kéri, hogy – ígéretével szemben – ne kelljen feleségül vennie a menyasszonyt. A bíró úgy oldja meg a konfliktust, hogy maga veszi feleségül a csinos menyasszonyt.

3. "Elmélet"

1. Ruth Bader Ginsburg bírónő, az Amerikai Egyesült Államok Legelsőbb Bíróságának bírája beszél az alkotmány-értelmezés és az opera kapcsolatáról (angol nyelven).

2. Az olasz Filippo Annunziata professzor(kereskedelmi jogász) beszél a jog és az opera összefüggéseiről: arról., hogy mit köszönhet a jogi tradíció és a jogi kultúra az operáknak (angol nyelven). 

3. Ruth Bader Ginsburg bírónő, az Amerikai Egyesült Államok Legelsőbb Bíróságának bírája beszél a jog és opera iránti elköteletettségéről, s arról az 5 operáról, amit a jogászoknak - szerinte - feltétlenül ismerniük kell (angol nyelven).

4. Ruth Bader Ginsburg bírónő, az Amerikai Egyesült Államok Legelsőbb Bíróságának bírája beszél a jog, az opera és a halálbüntetés kérdéseiről (angol nyelven).

 

 

KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI NEMZETEK/ÁLLAMOK HIMNUSZAI

Szöveg (PDF) és zene (mp3)

Juhász András joghallgató dolgozata: A közép-európai nemzetek és államok himnuszai (text: PDF) (letölthető)

Második évfolyamdolgozat: A himnuszok jogi státusza, szabályozása és jogvédelme a közép- és kelet-európai országokban. A totalitárius államok hatása Közép- és Kelet-Európa himnuszaira (a dolgozat honlapunkról szerzői jogi okok miatt nem elérhető)

Juhász András joghallgató fenti két dolgozata alapulvételével, de annak jelentős átdolgozásával készített TDK-dolgozata: A közép-európai államok és nemzetek himnuszai a történelmi hagyományok és a jogi szabályozás tükrében. Állam- és jogtudományi megközelítés (a dolgozat honlapunkról szerzői jogi okok miatt nem elérhető)

 

SZEMLÉLTETŐ ZENEI ANYAG A FENTI ELSŐ DOLGOZATHOZ:

EGYES KÖZÉP-EURÓPAI ÁLLAMOK / NEMZETEK HIMNUSZAI

(zongorán előadja: Juhász András)

  - Bajor himnusz

 - Cseh himnusz

 - Horvát himnusz

 - Lengyel himnusz

 - Magyar himnusz

 - Székely himnusz

 - Szlovák himnusz

 Szlovén himnusz 

 - Román himnusz

 - Német himnusz

 - Osztrák himnusz

 

SZEMLÉLTETŐ ZENEI ANYAG A FENTI MÁSODIK ÉS HARMADIK DOLGOZATHOZ: EGYES HIMNUSZOK

EGYES KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI ÁLLAMOK / NÉPEK / NEMZETEK HIMNUSZAI

A hangfelvételek forrása: Youtube, kivéve az NDK himnusz zongora-változata, amit Juhász András ad elő.

1. Az Osztrák-Magyar-Monarchia himnusza. Forrás: Filipe White: Kaiserhymne (Gott Erhalte Gott Beschütze). Anthem of Austria-Hungary (instrumental) – letöltve: 2020.03.24.

2. Az 1919 és 1933 közötti Weimari Köztársaság himnusza. Forrás: Siamese Empire: Historical anthem of Germany – letöltve: 2018.01.27.

3. Az 1933 és 1945 közötti Németország, pontatlan, de közismert nevén a „Harmadik Birodalom” himnusza. Forrás: Siamese Empire: Historical anthem of Germany – letöltve: 2018.01.27.

4. Az 1939 és 1945 között létezett Szlovákia himnusza. Forrás: Czech Lion: National Anthem of Slovak State (1939–1945): „Hej, Slovaci”.letöltve: 2016.06.16.

5. Az 1949 és 1990 között létezett NSZK himnusza. Forrás: Siamese Empire: Historical anthem of Germany. – letöltve: 2018.01.27.

6. Mai német himnusz (1990-tól apjainkig). Forrás: Siamese Empire: Historical anthem of Germany – letöltve: 2018.01.27.

7. Az 1949 és 1990 között létezett NDK himnusza – zongorán előadva. Előadja Juhász András.

8. Az NDK himnusza – szöveggel. Forrás: Socialist music: NDK Himnusz / DDR Hymne – letöltve: 2017.10.06.

9. Az első orosz himnusz (1815-1833). Forrás: Siamese Empire: Historical anthem of Russian – letöltve: 2018.01.14.

10. Az 1833 és 1917 közötti ún. cári orosz himnusz. Forrás: Siamese Empire: Historical anthem of Russian – letöltve: 2018.01.14.

11. Az orosz forradalom himnusza (1917-1918). Forrás: Siamese Empire: Historical anthem of Russian – letöltve: 2018.01.14.

12. Internacionálé – zongorán előadva. Forrás: Sheet Music Boss: The Internationale – Piano Tutorial – letöltve: 2018.06.11

13. Szovjet himnusz – Internacionálé (ami a Szovjetunió hivatalos himnusza volt 1918 és 1944 között). Forrás: Siamese Empire: Historical anthem of Soviet Union – letöltve: 2018.01.14.

14. Internacionálé (magyar szöveggel). Forrás: Culture Hun: Historical Anthem of Hungary – Historische Hymne von Ungarn – letöltve: 2020.07.05

15. Internacionálé (német szöveggel). Forrás: Second Kamerad RAR: Die Internationale – Internationale in German – With Lyrics – letöltve: 2020.11.05.

16. Szovjet himnusz – zongorán előadva. Forrás: Toms Mucenieks: In SOVIET RUSSIA Piano Shoots Communism! – letöltve: 2018.10.20

17. Az 1944 és 1955 között hivatalos (sztálini) szovjet himnusz.Forrás: Siamese Empire: Historical anthem of Soviet Union – letöltve: 2018.01.14.

18. Az 1955 és 1971 között hivatalos szovjet himnusz. (szöveg nélkül maradt állapotában). Forrás: Siamese Empire: Historical anthem of Soviet Union – letöltve: 2018.01.14.

19. A közismert „szovjet himnusz”, az 1944-es szövegváltozattal. Forrás: Culture Hun: Historical Anthem of Hungary - Historische Hymne von Ungarn – letöltve: 2020.07.05

20. Az NDK-ban játszott, német szövegű szovjet himnusz. Forrás: Derovolk Archives: National Anthem of the Soviet Union (German Version) – „Hymne der Sowjetunion” (Reupload) – letöltve: 2020.01.17.

21. Az 1971 és 1991 szovjet himnusz (az új szöveg beiktatása után). Forrás: Siamese Empire: Historical anthem of Soviet Union – letöltve: 2018.01.14.

22. Az egykori szocialista Ukrajna himnusza. Forrás: Siamese Empire: Republics of the Soviet Union National Anthems Compilation – letöltve: 2021.06.07

23. A volt szocialista Észtország himnusza. Forrás: Siamese Empire: Republics of the Soviet Union National Anthems Compilation – letöltve: 2021.06.07

24. A magyarországon 1977-ben „beiktatott” új szöveggel előadott szovjet himnusz. Forrás: Anthem Base: Soviet Anthem in Hungarian (1977 version), with Lyrics – letöltve: 2016. 0 9.13.

25. Az ideiglenes orosz himnusz (1990-es évek). Forrás: Siamese Empire: Historical anthem of Russian – letöltve: 2018.01.14.

26. A mai Oroszország himnusza. Forrás: Siamese Empire: Historical anthem of Russian – letöltve: 2018.01.14.

 

 

 

 

FOLYT. KÖV.

 
 

 

 

 

 

Ök valamennyien ott voltak a programjainkon: 

      

  

(Az emberek sokfélesége csodálatos. Ugye? S még akkor is, ha majdnem mind egy irányba tart.)
 


 

Flag Counter