HIRDETMÉNYEK és letölthető anyagok hallgatók számára

Ezen a lapon a Jogelméleti Tanszék által oktatott tantárgyak tematikáit és vizsgakérdéseit találja. 

Itt tesszük közzé továbbá a legfontosabb aktuális tanulmányi hirdetményeket a szóbeli és írásbeli vizsgákkal, zárthelyi dolgozatokkal és hasonló dolgokkal kapcsolatban. (A biztonság kedvéért azért figyelni kell a Neptunt is. :-) )

 

 

ZÁRÓVIZSGA:

JOGBÖLCSELET – ÁLLAMELMÉLET ZÁRÓVIZSGA

JÁB záróvizsga-tételek (a tételek listája) (a letöltéshez katt ide)
 
Záróvizsga-információk (tételek, tananyag) (a továbblépéshez katt ide)
  

Tematikák, vizsgakérdések és kiegészítő tananyagok

képzések és tantárgyak szerint:JOGÁSZ SZAK 

[mintatanterv: itt]


 

ÁLLAMELMÉLET

Tematika (2024) - Ellenőrző kérdések (2024)

A tankönyvből (az ellenőrző kérdések által jelölt részletek szerint) kimaradó szövegrészek helyett az alábbi kiegészítő vázlatok és jegyzetek jelentik a tananyagot. - E kiegészítő jegyzetek és óravázlatok innen tölthetők le (2024 tavasz):

1. (A/2.) 2. (B/1) 3. (B/3) 4. (B/7) 5. (B/8) 6/1. (B/9) 6/2. (B/9) 6/3. (B/9)
7. (B/10) 8. (B11) 9. (B/12) 10. (B/13) 11. (B/14) 12. (B/15) 13. (B/16) 14. (B/17)
15. (B/18) 16. (B/19) 17. (B/20)          

"Szemináriumi olvasmányok" (2023)

Szemináriumi feldolgozásra javasolt olvasmányok jegyzéke, nappali tagozaton az Államelmélet c. tárgyból (letöltés)


 

JOGBÖLCSELET

Tematika (nappali) (2023) & Tematika (levelező) (2023) - Ellenőrző kérdések (2023)

Kiegészítő jegyzetek és óravázlatok letöltése (2023 ősz):

Óravázlatok, diasorok (nappali-levelező, 2023)

Írott tananyag vizsgára (nappali-levelező, 2023)

"Szemináriumi olvasmányok" (2023)

Szemináriumi feldolgozásra javasolt olvasmányok, esetek, cikkek jegyzéke,

nappali tagozaton a Jogbölcselet c. tárgyból (letöltés)

 


 

VÁLASZTHATÓ (ALTERNATÍV ÉS FAKULTATÍV) TÁRGYAK

az Állameléthez és a Jogbölcselethez

 Alternatív & Fakultatív tantárgyak a 2017-es mintatanterv szerinti Államelmélethez & Jogbölcselethez: [mintatanterv: itt]

2021-től aktuális:

 Az állam megjelenítés: neve, szimbólumai, reprezentációja:  Tematika letöltése
Magyar állam- és jogbölcseleti anzixTematika letöltése
A szuverenitás-fogalom változása: Tematika letöltése
Klasszikus és modern jogelméleti irányzatok: Tematika letöltése
Az olasz közjog és alkotmányosság elméleti alapjai: Tematika letöltése
Angolszász jogalkalmazás- és jogértelmezés-elméletek: Tematika letöltése
Közhatalom és közjog – a jogi-jogászi államelméletek alapkérdései: Tematika letöltése 

*

Alternatív tantárgyak a 2013-as és a korábbi mintatanterv szerinti Államelmélethez és Jogbölcselethez: Szigeti Péter Jóléti állam vagy "államtalanítás"? és Pődör Lea Az államelmélet klasszikus kérdései c. tárgyának letöltése - Takács Péter Jogelmélet és jogászi érvelés és Pődör Lea Angolszász jogalkalmazás-elméletek c. tárgyának letöltése - Egresi Katalin (Az olasz közjog és alkotmányosság elméleti alapjai) tárgyának letöltése

 
 

Jogszociológia 1

Tematika (2017-18 - 2019-20) Ellenőrző kérdések (a 2018/19-es tanév őszi szemeszterére, nappali tagozat)

Az ellenőrző kérdéseket a szemeszter során folyamatosan tesszük közzé.

Korábbi ellenőrző kérdések: 2017-18/őszi szemeszter: ellenőrző kérdések (← elsősorban cv-s kurzust felvevő hallgatóknak)

 

 

Jogszociológia 2

Tematika (és tanmenet) a nappali tagozatos hallgatók számára (letöltés): 2020/21-es tanév, 2021 tavasz

Tematika (és Ttnmenet) levelező tagozatos hallgatók számára (letöltés): 2020/21-es tanév, 2021 tavasz

* Régi anyagok *

Kiegészítő jegyzetek és óravázlatok (2018): Az 1. előadáshoz: A jogszociológia célja, jellemzői és jellege (írott tanyanyag). - A 2. előadáshoz: A./ A szociológiai jogelméletek helye a jogi gondolkodásban (a tanulást segítő, de Jogszociológia 2-ből nem kötelező tananyag) B./ A szabadjogi mozgalom (írott tanyanyag) C./ Kiss Géza: A jogalkalmazás elméletéről (1907) (szemléltető szakirodalom) - A 3. és a 11. előadáshoz: A./ A jogi antropológia (és) A roma jogi kultúra (írott tananyag). B./ A "romani kris". (írott tanyanyag) - A 4. előadáshoz: ... - Az 5. előadáshoz: A./ Roscoe Pound jogszociológiája (írott tanyanyag) B./ Max Weber jogszociológiája (az írott tananyagot e-mailben küldjük ki) C./ Szigeti Péter: M. Weber jogfejlődési magyarázata (a II. éves hallgatók számára ajánlott olvasmány) - 7-8. előadáshoz (9-10. téma): A./ A jogalkalmazási folyamat szociológiai vizsgálata. B./ A bírói ténymegállapítási folyamat szociológiája. - A 9. előadáshoz: Laikus elemek az ítélkezésben. - A 10. előadáshoz: Jogismeret, jogi attitűd, jogtudat. - A 11. témához: A jogászi hivatások - A jogászképzés néhány szociológiai aspektusa

Az ellenőrző kérdéseket és a további kiegészítő írásbeli tananyagokat a szemeszter során folyamatosan tesszük közzé.

 
Jogi alaptan

Tematika letöltéseEllenőrző kérdések letöltése

Érvényes: 2017/18-es tanév 1 szemesztertől

Közzétéve: 2017. január 31. - 2022. november 20.

  Kutatás- és dolgozatírási módszertan

Tematika és követelmények letöltése

Érvényes: 2017/18-es tanév 1 szemesztertőlJog- és társadalomfilozófia 1

Tematika letöltéseEllenőrző kérdések letöltése

A szemináriumok (gyakorlatok) tematikáját a szemináriumok vezetői adják ki az első órán.

Érvényes: 2017/18-es tanév 1 szemesztertől

 

 Jog- és társadalomfilozófia 2

Tematika letöltése: főkollégiumFőkollégiumi ellenőrző kérdések letöltése

Alternatív tárgyak: Politikai filozófia, Magyar állambölcseleti hagyomány

Figyelem: a 2017/18-as tanévtől megszűntek az alternatív tárgyak. Helyettük kiscsoportos szeminárium (gyakorlat)

került bevezetésre. Ennek órai követelményeit a szemináriumok vezetői adják ki az első órán.

Érvényes: 2016/17-es tanév 1 szemesztertőlJogász etika

Tematika letöltése - Ellenőrző kérdések letöltése

Érvényes: 2016/17-es tanév 1 szemesztertől

Közzétéve: 2017. január 31. 

Taniuljjj -j bagoly1.gif
IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁS SZAK 

[mintatanterv: itt]


Az igazságszolgátatás etikája

Tematika letöltéseEllenőrző kérdések letöltéseTananyag letöltése

 Érvényes: 2019/20-es tanév 1. szemesztertől

Közzétéve: a szemeszterben folyamatosan


Jogtani alapvonalak

(Tematika letöltése) (Ellenőrző kérdések letöltése)

Érvényes: 2017/18-es tanév 1 szemesztertől

  Tanuljjjj .jpg
MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁS SZAK 

[mintatanterv: itt]

Jogtani alapvonalak

(Tematika letöltése) (Ellenőrző kérdések letöltése)

Érvényes: 2017/18-es tanév 1 szemesztertől

 tanulj img 2 .gif
JOGI ASSZISZTENS SZAK

 [mintatanterv: itt]

Jogtani alapvonalak

(Tematika letöltése) (Ellenőrző kérdések letöltése)

Érvényes: 2017/18-es tanév 1 szemesztertől

Közzétéve: - (később lesz közzétéve)

 Filozófia

Tematika letöltése - Ellenőrző kérdések letöltése

Etika

Tematika letöltése - Ellenőrző kérdések letöltése

Érvényes: 2016/17-es tanév 1 szemesztertől

Közzétéve: 2017. január 31.

 

Képtalálat a következőre:
NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK  (Apáczai Csere János Kar)

A nemzetközi politika elmélete 

Tematika letöltése - Ellenőrző kérdések letöltése

Érvényes: 2019/20-es tanév 1 szemesztertől

Theory of International Politics

Tematika letöltése (Download curriculum) - Ellenőrző kérdések letöltése (Download questions for self-check)

Érvényes: 2019/20-es tanév 1 szemesztertől

 
 

KÜLÖNBÖZŐ (MŰSZAKI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB) EGYETEMI SZAKOK

Jogi alapismeretek

Tematika (2020/21.es tanév, 2. szemeszter 2021 tavasz) (letöltés)- Ellenőrző kérdések letöltése

 

 

 tanulj img.gif

 
 

 

ÜZENET A VIZSGAIDŐSZAKRA:

 

 


Flag Counter