Hirdetmények és tárgyak szerinti letöltések hallgatók számára

Ezen a lapon a Jogelméleti Tanszék által oktatott tantárgyak tematikáit és vizsgakérdéseit találja. 

Itt tesszük közzé továbbá a legfontosabb aktuális tanulmányi hirdetményeket a szóbeli és írásbeli vizsgákkal, zárthelyi dolgozatokkal és hasonló dolgokkal kapcsolatban. (A biztonság kedvéért azért figyelni kell a Neptunt is. :-) )

 


 ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK:

JOGBÖLCSELET – ÁLLAMELMÉLET

A kérdések letöltése.
(A kérdések elérhetők a "Letöltések" c. rovatból is)
 
 

Tematikák és vizsgakérdések képzések és tantárgyak szerint

JOGÁSZ SZAK 

[mintatanterv: itt]

Államelmélet

Tematika letöltése - Ellenőrző kérdések letöltése - Az előadások rendje (2018/19-es tanév tavaszi szemeszter)

Kiegészítő jegyzetek és óravázlatok letöltése: 1.: Szókratész pere - 2.: A jogállamiság előkérdései - 3.: A totális állam


 Jogbölcselet

Tematika letöltése - Ellenőrző kérdések letöltése

Kiegészítő jegyzetek és vázlatok: 1  2  3  4  5- Érvényes: 2017/18-as tanév 1 szemesztertől

 

Alternatív & Fakultatív tárgyak az Állameléthez és a Jogbölcselethez

 Alternatív tantárgyak a 2013-as és a korábbi mintatanterv szerinti Államelmélethez:

Szigeti Péter Jóléti állam vagy "államtalanítás"? és Pődör Lea Az államelmélet klasszikus kérdései c. tárgyának letöltése

Alternatív tantárgyak a 2013-as és a korábbi mintatanterv szerinti Jogbölcselethez:

Takács Péter Jogelmélet és jogászi érvelés és Pődör Lea Angolszász jogalkalmazás-elméletek c. tárgyának letöltése

Fakultatív tantárgyak a 2013-as és a korábbi mintatanterv szerinti tárgyak mellé:

Egresi Katalin (Az olasz közjog és alkotmányosság elméleti alapjai) tárgyának letöltése

*

Alternatív & Fakultatív tantárgyak a 2017-es mintatanterv szerinti Államelmélethez & Jogbölcselethez: [mintatanterv: itt]

 Az állam megjelenítés: neve, szimbólumai, reprezentációja:(spec. koll.) Tematika letöltése
Magyar állam- és jogbölcseleti anzix (spec.koll) - Tematika letöltése

 

Jogszociológia 1

Tematika (2017-18 - 2019-20) Ellenőrző kérdések (a 2018/19-es tanév őszi szemeszterére, nappali tagozat)

Az ellenőrző kérdéseket a szemeszter során folyamatosan tesszük közzé.

Korábbi ellenőrző kérdések: 2017-18/őszi szemeszter: ellenőrző kérdések (← elsősorban cv-s kurzust felvevő hallgatóknak)

 

 

Jogszociológia 2

Tematika letöltése - Ellenőrző kérdések letöltése

Érvényes: az 2017/18-as tanév 2. szemesztere.

Kiegészítő jegyzetek és óravázlatok (2018): Az 1. előadáshoz: A jogszociológia célja, jellemzői és jellege (írott tanyanyag). - A 2. előadáshoz: A./ A szociológiai jogelméletek helye a jogi gondolkodásban (a tanulást segítő, de Jogszociológia 2-ből nem kötelező tananyag) B./ A szabadjogi mozgalom (írott tanyanyag) C./ Kiss Géza: A jogalkalmazás elméletéről (1907) (szemléltető szakirodalom) - A 3. és a 11. előadáshoz: A./ A jogi antropológia (és) A roma jogi kultúra (írott tananyag). B./ A "romani kris". (írott tanyanyag) - A 4. előadáshoz: ... - Az 5. előadáshoz: A./ Roscoe Pound jogszociológiája (írott tanyanyag) B./ Max Weber jogszociológiája (az írott tananyagot e-mailben küldjük ki) C./ Szigeti Péter: M. Weber jogfejlődési magyarázata (a II. éves hallgatók számára ajánlott olvasmány) - 7-8. előadáshoz (9-10. téma): A./ A jogalkalmazási folyamat szociológiai vizsgálata. B./ A bírói ténymegállapítási folyamat szociológiája. - A 9. előadáshoz: Laikus elemek az ítélkezésben. - A 10. előadáshoz: Jogismeret, jogi attitűd, jogtudat. - A 11. témához: A jogászi hivatások - A jogászképzés néhány szociológiai aspektusa

Az ellenőrző kérdéseket és a további kiegészítő írásbeli tananyagokat a szemeszter során folyamatosan tesszük közzé.

 Jogi alaptan

Tematika letöltéseEllenőrző kérdések letöltése

Érvényes: 2017/18-es tanév 1 szemesztertől

Közzétéve: 2017. január 31. 

 

 Kutatás- és dolgozatírási módszertan

Tematika és követelmények letöltése

Érvényes: 2017/18-es tanév 1 szemesztertől

 

Jog- és társadalomfilozófia 1

Tematika letöltéseEllenőrző kérdések letöltése

A szemináriumok (gyakorlatok) tematikáját a szemináriumok vezetői adják ki az első órán.

Érvényes: 2017/18-es tanév 1 szemesztertől

 

 Jog- és társadalomfilozófia 2

Tematika letöltése: főkollégiumFőkollégiumi ellenőrző kérdések letöltése

Alternatív tárgyak: Politikai filozófia, Magyar állambölcseleti hagyomány

Figyelem: a 2017/18-as tanévtől megszűntek az alternatív tárgyak. Helyettük kiscsoportos szeminárium (gyakorlat)

került bevezetésre. Ennek órai követelményeit a szemináriumok vezetői adják ki az első órán.

Érvényes: 2016/17-es tanév 1 szemesztertől

 

Jogász etika

Tematika letöltése - Ellenőrző kérdések letöltése

Érvényes: 2016/17-es tanév 1 szemesztertől

Közzétéve: 2017. január 31. 

 

IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁS SZAK 

[mintatanterv: itt]

Az igazságszolgátatás etikája

Tematika letöltéseEllenőrző kérdések letöltéseTananyag letöltése

 Érvényes: 2019/20-es tanév 1. szemesztertől

Közzétéve: a szemeszterben folyamatosan

 

Jogtani alapvonalak

(Tematika letöltése) (Ellenőrző kérdések letöltése)

Érvényes: 2017/18-es tanév 1 szemesztertől

 

 

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁS SZAK 

[mintatanterv: itt]

Jogtani alapvonalak

(Tematika letöltése) (Ellenőrző kérdések letöltése)

Érvényes: 2017/18-es tanév 1 szemesztertől

 

 

JOGI ASSZISZTENS SZAK

 [mintatanterv: itt]

Jogtani alapvonalak

(Tematika letöltése) (Ellenőrző kérdések letöltése)

Érvényes: 2017/18-es tanév 1 szemesztertől

Közzétéve: - (később lesz közzétéve)

 Filozófia

Tematika letöltése - Ellenőrző kérdések letöltése

Etika

Tematika letöltése - Ellenőrző kérdések letöltése

Érvényes: 2016/17-es tanév 1 szemesztertől

Közzétéve: 2017. január 31.

 

 

 

Képtalálat a következőre:

NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK  (Apáczai Csere János Kar)

A nemzetközi politika elmélete 

Tematika letöltése - Ellenőrző kérdések letöltése

Érvényes: 2019/20-es tanév 1 szemesztertől - Közzétéve: 2019. szeptember 1.

Theory of International Politics

Tematika letöltése (Download curriculum) - Ellenőrző kérdések letöltése (Download questions for self-check)

Érvényes: 2019/20-es tanév 1 szemesztertől  - Közzétéve: 2019. szeptember 1.

 


KÜLÖNBÖZŐ (MŰSZAKI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS EGYÉB) EGYETEMI SZAKOK

Jogi alapismeretek

Tematika letöltése - Ellenőrző kérdések letöltése

Érvényes: 2016/17-es tanév 1 szemesztertől

Közzétéve: 2017. január 31.

 

 

 

 
 

 

ÜZENET A VIZSGAIDŐSZAKRA:

 

 


Flag Counter