Tanítványok írásai Takács Péter 65. születésnapjára

Annak, hogy tud-e valaki, a tanítani tudás a jele

Tanítványok írásai a 65 éves Takács Péter tiszteletére

Budapest, Gondolat Kiadó, 2020. 232. o. ISBN: 978-963-556-048-6.

Szerk.:  Cserne Péter – Jakab András – Paksy Máté – Tattay Szilárd

AZ EGYES FEJEZETEK TARTALMÁT AZ ALÁBBI  CÍMEKRE / LINKEKRE KATTINTVA TÖLTHETI LE

 

  

 

TARTALOMJEGYZÉK

 *

Bevezetés

 *

A szerzők listája: ld. alul

*

TANULMÁNYOK

CSERNE PÉTER | Szinkretizmus, szintézis, szinopszis – metaelméleti stratégiák a magánjogban

GARAI BORBÁLA | Az állampolgárság mint árucikk

GÁRDOS-OROSZ FRUZSINA | Összegabalyodott értelmezési kompetenciák a magyar alkotmányjogban

GERENCSÉR BALÁZS SZABOLCS | A nyelvi jogok alapjogi problematikája

GYŐRFI TAMÁS | Az igazságosság keresése és az alkotmányos demokráciák intézményrendszere

JAKAB ANDRÁS | Az osztrák szövetségi alkotmány (1920) és a weimari alkotmány (1919). Weimar káros befolyása az osztrák alkotmányra 

KÖNCZÖL MIKLÓS | Nehézségek és nehéz esetek. Szánalom az érvelésben

PAKSY MÁTÉ | Purizmus az építészetben és a jogtudományban: Le Corbusier modulor-tana és a chandigarhi Legfelső Bíróság 

SÓLYOM PÉTER | Az általános államelmélet egy lehetősége: államelmélet mint kultúratudomány

SZERLETICS ANTAL | Jogok, jogosultságok, emberi jogok. A jogosultság–fogalom és az emberi jogok igazolásának lehetséges kapcsolódási pontjairól

TATTAY SZILÁRD | A politika mint művészi alkotás. Adalékok Ambrogio Lorenzetti béke-allegóriájának értelmezéséhez

 

                         

Szerzők

Cserne Péter reader, Aberdeeni Egyetem

Garai Borbála jogász, 2012-től 2020-ig az Európai Bizottság korrupció-ellenes szakértője, jelenleg az Igazságügyi Minisztérium munkatársa

Gárdos-Orosz Fruzsina tudományos főmunkatárs, intézetigazgató, Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet; egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam és és Jogtudományi Kar

Gerencsér Balázs Szabolcs egyetemi docens, az Ereky István Közjogi Kutatóközpont igazgatója, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Közigazgatási Jogi Tanszék

Győrfi Tamás egyetemi tanár, Aberdeeni Egyetem  

Jakab András egyetemi professzor, Salzburgi Egyetem, Közjogi Intézet 

Könczöl Miklós egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jogbölcseleti Tanszék; tudományos munkatárs, Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet

Paksy Máté kutató, Nanterre-i Egyetem, Jogelméleti Tanszék, Párizs

Sólyom Péter tanszékvezető egyetemi docens, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Alkotmányjogi Tanszék

Szerletics Antal adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Kormányzástani és Közpolitikai Tanszék

Tattay Szilárd egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jogbölcseleti Tanszék

 

                     

 

*

Az ünnepelt e kötetben hivatkozott művei 

Borító

                   

A teljes kötet tartalmának letöltése: kattintson ide!