A jog megjelenítése, épített környezete és szimbólumai. A jogi kultúra látható világa

w Borító +++ - címlap 58.JPG

ww Borító - hátul - fülszöveg 3 .jpg

A kötet a jogászképzés fejlesztését célzó IM-program keretében készült és a Gondolat Kiadó gondozásában jelent meg.

A kötet bibliogáfiai adatai:  Szerkesztette: Takács Péter. Szerzők: Bódiné Beliznai Kinga, Bóka Zsolt, Bors Szilvia, Deli Gergely, Egresi Katalin, Erdős Csaba, Ganczer Mónika, Herédi Erika, Horváthy Balázs, Kajtár István…, Kecskés Gábor, Kelemen Roland, Knapp László, Lezsovits Gergely, Magyar Zsóka, Maróti Gábor, Megyeri-Pálffi Zoltán, Mezey Barna, Milassin László, Paksy Máté, Pődör Lea, Rokolya Gábor, Smuk Péter, Szigeti Péter, Takács Péter, Varga Piroska, Váczi Péter, Veöreös András.  Megjelent: Budapest, Gondolat Kiadó, 2020. pp. 840.  ISBN: 978 963 556 070 7 - Mtmt-azonosító: 31726775. További bibliográfiai adatok: lásd lentebb. 

~ 1 11 zaoz .JPG  

Tartalom 

Előszó 9

I. A JOG MEGJELENÍTÉSE 

 1. Takács Péter: A jog szimbolikus és allegorikus megjelenítése. Bevezető 13 
 2. Takács Péter: Az igazságosság megjelenítése. Justitia-ábrázolások a képzőművészetben és a bíróságok díszeként 49 
 3. Takács Péter: Magyarországi Justitiák. Az igazságosság megjelenítése magyar köztereken, középületeken és közgyűjteményekben 98

II. A JOG ÉPÍTETT KÖRNYEZETE, TEREI ÉS SZIMBÓLUMAI 

  4. Kajtár István: Architektúra a jogi kultúrtörténetben 157 

 • Igazságszolgálatatás – jogszolgálatatás 
 1. Megyeri-Pálffi Zoltán: Bírósági épületek Magyarországon és külföldön 177 
 2. Paksy Máté: Egy kocka, ami el van vetve… Le Corbusier chandigarhi Igazságügyi Palotája 202 
 3. Bódiné Beliznai Kinga: A bírósági tárgyalótermek szimbolikája 217 
 4. Takács Péter: A feliratok mint a bírósági épületek újabb díszei 240 
 5. Pődör Lea: A bírósági terek és a „falak nélküli” igazságszolgáltatás 296 
 6. Szigeti Péter: Legalitás és legitimitás: az igazságszolgáltatás társadalmi reprezentációja 308 
 7. Lezsovits Gergely – Varga Piroska:  A bírósági épületek értékelésének építészeti és környezetpszichológiai szempontjai 330 
 8. Bors Szilvia: Az ülnökök szerepe és megjelenése az igazságszolgáltatásban 345 
 9. Bódiné Beliznai Kinga: A bírói viselet múltja és jelene 357 
 10. Bóka Zsolt: Az ügyvédek talárviselete 375 
 11. Rokolya Gábor: A közjegyzői hivatás szimbólumai a polgári korban 402 
 12. Mezey Barna: A modern büntetés-végrehajtás építészetének kezdetei és szimbólumrendszerének kialakulása 419 
 13. Kelemen Roland: A pallosjog magyarországi történetéhez és szimbolikájához 444 
 • Törvényhozás, kormányzás, közigazgatás 
 1. Smuk Péter: A parlamentek terei 463 
 2. Erdős Csaba – Váczi Péter:  Az államfői hatalom láthatóvá tétele – elnöki szimbólumok 483 
 3. Deli Gergely: A magyar Alkotmánybíróság logóinak változásai, 1990–2018 512 
 4. Paksy Máté: Két ódon bútordarab a francia alkotmányosság szolgálatában: a „bírósági ágy” és az „alkotmányos esküdtszék” 525 
 5. Magyar Zsóka: A kormányzati épületek és a „kormányzati negyed” 541 
 6. Megyeri-Pálffi Zoltán: A közigazgatási szervek épületei Magyarországon és külföldön 560 
 7. Herédi Erika – Veöreös András : Az örökségvédelem és a jog viszonyáról 604 
 • Európai es nemzetközi intézmények 
 1. Ganczer Mónika – Kecskés Gábor: A béke szimbólumai az Egyesült Nemzetek Szervezetében 623 
 2. Horváthy Balázs – Knapp László: A jogalkotás és igazságszolgáltatás szimbolikus terei az Európai Unióban 652 
 3. Milassin László: A bécsi magyar Testőrpalota (a Trautson-palota) 702

III. A LÁTHATÓN TÚL: AMI A JOGBAN HALLHATÓ 

 1. Egresi Katalin: Az ünnepélyes deklarációk szerepe a jogban 719 
 2. Maróti Gábor: Az eskü vallás- és jogtörténeti kérdései. Az eskü műfajelméleti és modellváltozati fejlődésének témarepertoár-bővülése az archaikus és szakrális jogrendek igazságszolgáltatási stratégiájának szimbólumértelmezési megközelítésében 737 
 3. Pődör Lea: „Jog és opera”. Az igazságszolgáltatás szatirikus ábrázolása egy viktoriánus vígoperában 760

FÜGGELÉK 

 1. Takács Péter: A jogtudomány ábrázolása a képzőművészetben 775  (mintafejezetként letölthető - katt ide)

A kötet szerzői 823 

A közölt képek forrásai és alkotói 825 

Függelék: További képek - a jogászképzés épített környezete, terei és szimbólumai  836-840

'~ 1 1++1 .JPG

További bibliográfiai adatok