A TANSZÉK MUNKATÁRSAI ÁLTAL OKTATOTT TANTÁRGYAK


A Jogelméleti Tanszék által oktatott tantárgyak általános jellegéről a Kezdőlapon – A tanszék oktatási profilja és ars poeticája – című részben olvashat; itt tantárgyak felsorolását találja kétféle felbontásban is: a "tárgyak oktatói" és az "oktatók tárgyai" szerint.

 (A Széchenyi István Egyetem - madártávlatból)

OKTATOTT TANTÁRGYAK

 (jelenleg hatályos)

JOGÁSZ SZAK

IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁSI SZAK (IGIG)

nappali

levelező

nappali

levelező

                                                                                                                          ŐSZI   SZEMESZTER

Jogbölcselet (főkollégium)

Jogbölcselet

Az igazságszolgáltatás etikája

Az igazságszolgáltatás etikája

Jogbölcselet   (alternatív): Itt választható:

ALT: Jogelmélet és jogászi érvelés

ALT: Angolszász esetek és elméletek

ALT: Jogértelmezés és jogi hermeneutika

ALT: (terv)   Klasszikus   és kortárs jogelmélet

 

Jogszociológia 1.

Jogszociológia   1.

 

 

Jogi alaptan

Jogi alaptan

Jogi   alaptan a (terv)

Jogtani alapvonalak

Jogi   alaptan a (terv)

Jogtani alapvonalak

Filozófia 1.

 

Filozófia 1.   gyakorlat (szemn.) € € € € € csop.

 

Kutatás- és dolgozatírási módszertan

 

 

 

                                                                                                                           TAVASZI SZEMESZTER

Államelmélet (főkollégium)

Államelmélet

 

 

    Államelmélet (alternatív): Itt választható

ALT: Államelmélet és demokrácia

ALT: Az állam mozgáspályájának csomópontjai: jóléti á. –   államtal. & és a fejl. á.

ALT: Az államelmélet klasszikus kérdései

ALT: A szuverenitás fogalom változásai

 

 

 

terv: Kutatás- és dolgozatírási módszertan (a e félévbe)

 

 

Jogszociológia   2.

Jogszociológia   2.

 

 

Filozófia   2

 

 

 

Filozófia (alternatív): Itt választható

Politikai filozófia

Magyar állambölcseleti hagyomány

(terv) Logika (joghallgatóknak)

(terv) Jogászi etika

 

 

 

Etika (terv) a Jogászi etika

 

 

 

                                                                                                          SPECIÁLIS KOLLÉGIUMOK (FAKULTATÍV TÁRGYAK) (őszi és tavaszi   szemeszter)

Olaszország politikai rendszerei a 20. században (E.K.)

Az   alkotmányos  demokrácia intézményei (T.P., az Alkotmányjog Tanszék keretében)

   

MUNKAÜGYI- ÉS TB-IGAZGATÁSI SZAK   (MTB)

 

nappali

levelező

 

                                                                                                                          ŐSZI   SZEMESZTER

 

A szociális jog   kialakulása és története Magyarországon

A szociális jog   kialakulása és története Magyarországon

 

 

 

 

Jogi   alaptan a (terv)

Jogtani alapvonalak

Jogi   alaptan a (terv)

Jogtani   alapvonalak

 

 

nappali

levelező

 

Jogi   alaptan a (terv)

Jogtani alapvonalak

Jogi   alaptan a (terv)

Jogtani   alapvonalak

 

                                                                                                                           TAVASZI SZEMESZTER

 

 

 

 

 

 

JOGI   ASSZ.-KÉPZÉS (J-ASSZ)

 

Nemz.-i tanulmányok

(K. Gy. Kar)

 

Műszaki, eü-i és egyéb szakok

 

DOKTORI

ISKOLA

 

nap.

lev

 

 

 

 

 

 

                                                                                               ŐSZI SZEMESZTER

 

Jogi   alaptan a (terv)

Jogtani alapvonalak

Jogi   alaptan a (terv)

Jogtani alapvonalak

 

A nemzetközi

politika elmélete

 

Jogi ismeretek

 

KÖT. A társadalom- és jogtudományi megismerés sajátosságai és   kutatásmódszertana

(Szigeti P. – Takács P.)

 

ALT: Jogracionalizáció   és jogfejlődés (Szigeti Péter)

 

Etika

Etika

 

 

                                                                                               TAVASZI SZEMESZTER

 

 

 

 

 

 

Jogi ismeretek

 

A jogrendszer fogalma és tagozódásának   jog- és államelméleti alapjai (Szigeti Péter)

 

Az állam   szuverenitása és legitimitása (Takács Péter)

 

ALT: A magyar államélet klasszikusai Eötvöstől Bibóig   (Egresi   Katalin)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIÁLIS KOLLÉGIUMOK (FAKULTATÍV TÁRGYAK) (őszi és tavaszi   szemeszter)

 

 

 

 

 A TANTÁRGYAK

TANTÁRGYFELELŐSEI, OKTATÓI ÉS VIZSGÁZTATÓI

1. félév  

(jelenleg hatályos)

tantárgy

tantárgyfelelős

oktatók

vizsgáztató(k)

JOGÁSZ SZAK

 

 

 

Jogbölcselet   (főkoll.) (jogász / nappali)

Szigeti   Péter

Szigeti   Péter, Takács Péter

 

     Jogbölcselet (alt.) 1. Jogelmélet   és jogászi érvelés

 

Takács   Péter

 

     Jogbölcselet (alt.) 2. Angolszász esetek  és…

 

Deli   Gergely

 

     Jogbölcselet (alt.) 3.   Jogértelmeztés és…

 

Takács   Péter

 

Jogbölcselet   (főkoll.) (jogász / levelező)

Szigeti   Péter

Egresi   Katalin

 

Jogi   alaptan (jogász /   nappali)

Szigeti   Péter

Szigeti   Péter, Pongrácz Alex

 

Jogi   alaptan (jogász /   levelező)

Szigeti   Péter

Szigeti   Péter, Pongrácz Alex

 

Filozófia 1 (ea) (jogász /   nappali)

Szoboszlai-Kiss   K.

Szoboszlai-Kiss Katalin

 

Filozófia 1 (ea) (jogász /levelező)

Szoboszlai-Kiss   K.

Szoboszlai-Kiss Katalin

 

Filozófia   1. gyakorlat (jog. / napp.) 1. csop.

 

Szoboszlai-Kiss   K.

 

Filozófia   1. gyakorlat (jog. / napp.) 2. csop.

 

Egresi   Katalin

 

Filozófia   1. gyakorlat (jog. / napp.) 3. csop.

 

Egresi   Katalin

 

Filozófia   1. gyakorlat (jog. / napp.) 4. csop.

 

Egresi   Katalin

 

Jogszociológia 1. (jogász /   nappali)

Takács Péter

Pongrácz   Alex, Takács   Péter, Szigeti Péter

 

Jogszociológia 1. (jogász /   levelező)

Takács Péter

Pongrácz   Alex, Takács Péter

 

Kut.-   és dolg.ír. módszertan (jogász /napp)

Egresi   Katalin

Egresi   Katalin

 

IG-IG.-SZERV. SZAK

 

 

 

 Jogtani alapvonalak (IGIG/nappali)

Pongrácz Alex

Pongrácz Alex

 

 Jogtani alapvonalak (IGIG/levelező)

Pongrácz Alex

Egresi   Katalin

 

Az igazságszolgáltatás etikája (MTB /n.)

Szigeti Péter

Pongr. A., Szig. P., Szob. K.,   Tak. P.

 

Az igazságszolgáltatás etikája (MTB /l.)

Szigeti   Péter

Pongr.A., Szig.P., Szob.K., Tak.P.  

 

MTB.-IG SZERV. SZAK

 

 

 

Jogtani   alapvonalak (MTB-ig / nappali)

Pongrácz Alex

Pongrácz Alex

 

Jogtani   alapvonalak (MTB-ig / levelező)

Pongrácz Alex

Pongrácz Alex, Egresi Katalin

 

A   szociális jog kialakulása és története Mo.-n (nap)

Egresi   Katalin

Barna   Attila, Kelemen Roland

 

A   szociális jog kialakulása és története Mo.n (nap)

Egresi   Katalin

Barna   Attila, Kelemen Roland

 

J.- ASSZ. SZAK

 

 

 

Jogtani   alapvonalak (J-Assz./nappali)

Szigeti Péter

Pongrácz Alex  

 

Jogtani   alapvonalak (J-Assz./levelező)

Szigeti Péter

Pongrácz Alex

 

Etika (jogi assz./ napp)

Szoboszlai-Kiss   K.

Szoboszlai-Kiss   Katalin

 

Etika (jogi assz./ lev.)

Szoboszlai-Kiss   K.

Pongrácz Alex

 

NEMZETK.   TANULM. SZAK (K. Gy. Kar)

 

 

 

A nemzetközi politika elmélete (közg/napp)

Egresi   Katalin

Egresi   Katalin

 

MŰSZ.,   EÜ.-I ÉS EGYÉB SZAKOK

 

 

 

Jogi   ismeretek (műszaki és   eü.-szakok)

Egresi   Katalin

Pongrácz   Alex

 

DOKTORI   ISKOLA

 

 

 

KÖT: A társadalom- és jogtudományi megismerés sajátosságai és   kutatásmódszertana

 

Szigeti Péter – Takács Péter

 

ALT: Jogracionalizáció   és jogfejlődés

 

Szigeti Péter

 

 

2. félév  

(jelenleg hatályos)

tantárgy

tantárgyfelelős

oktatók

vizsgáztató(k)

JOGÁSZ SZAK

 

 

 

Államelmélet   (főkoll.) (jogász / nappali)

Takács   Péter

Takács Péter,   Szigeti P., Egr. K., Pongr. A. (

 

  Államelmélet (alt.) 1: Á   jóléti állam…

 

Szigeti   Péter, Forgács Imre

 

  Államelmélet (alt.)   2.: Az   ae. klassz. k-ei

 

Takács   Péter

 

  Államelmélet (alt.) 3.:   Államelm. és dem.

 

Egresi   Katalin

 

  Államelmélet (alt.) 4.:   Szuverenitás-fog.

 

Pongrácz   Alex

 

Filozófia 2 (ea) (nappali)

Egresi   Katalin

Egresi   Katalin

 

Filozófia 2 (ea) (levelező)

Egresi   Katalin

Egresi   Katalin

 

  Filozófia 2. alt. 1: Pol. filoz.   (napp.)

 

Egresi   Katalin

 

 Filozófia 2. alt. 2: Magy.   államb. (nap.)

 

Egresi   Katalin

 

Jogszociológia 2. (jogász /   nappali)

Takács Péter

Pongrácz   Alex, Takács   Péter, Szigeti Péter

 

Jogszociológia 2. (jogász /   levelező)

Takács Péter

Pongrácz   Alex, Takács Péter

 

Etika   (ea) [terv: Jogászi etika] (jog/ nap.)

Szoboszlai-Kiss   K.

Szoboszlai-Kiss   Katalin

 

Etika   (ea) [terv: Jogászi etika] (jog/ lev.)

Szoboszlai-Kiss   K.

Szoboszlai-Kiss   Katalin

 

IG-IG.-SZERV. SZAK

 -

 

 

MTB.-IG SZERV. SZAK

 -

 

 

J.- ASSZ. SZAK

 -

 

 

MŰSZ.,   EÜ.-I ÉS EGYÉB SZAKOK

 

 

 

Jogi   ismeretek (műszaki és eü.-szakok)

Egresi   Katalin

Pongrácz   Alex

 

DOKTORI   ISKOLA

 

 

 

A jogrendszer fogalma és tagozódásának jog- és államelméleti   alapjai (köt. tárgy)

 

Szigeti Péter

 

Az állam   szuverenitása és legitimitása (köt. tárgy)

 

Takács Péter

 

A magyar   államélet klasszikusai Eötvöstől Bibóig (alt. tárgy)

 

Egresi Katalin

 

 

 

 

A TANSZÉK ÁLTAL OKTATOTT TANTÁRGYAK

TANTÁRGYFELELŐSEI, OKTATÓI ÉS VIZSGÁZGÁZTATÓI

(az új tanrend szerint) (2017 őszétől)

ŐSZI félév

 

tantárgy

tantárgyfelelős

oktatók

vizsgáztató(k)

JOGÁSZ SZAK

 

 

 

Jogbölcselet   (főkoll.) (jogász /   nappali)

Szigeti   Péter

 

 

     Jogbölcselet (szem.) 1.

 

 

 

     Jogbölcselet (szem.) 2.

 

 

 

     Jogbölcselet (szem.) 3.

 

 

 

     Jogbölcselet (szem.) 4.

 

 

 

Jogbölcselet   (főkoll.) (jogász / levelező)

Szigeti   Péter

 

 

Jogi   alaptan (jogász /   nappali)

Szigeti   Péter

 

 

Jogi   alaptan (jogász /   levelező)

Szigeti   Péter

 

 

Filozófia 1 (ea) (jogász /   nappali)

Szoboszlai-Kiss   K.

 

 

    Filozófia 1. (szem.) 1.

 

 

 

    Filozófia 1. (szem.) 2.

 

 

 

    Filozófia 1. (szem.) 3.

 

 

 

    Filozófia 1. (szem.) 4.

 

 

 

Filozófia 1 (ea) (jogász /   nappali)

Szoboszlai-Kiss   K.

 

 

Jogszociológia 1. (jogász /   nappali)

Takács Péter

 

 

Jogszociológia 1. (jogász /   levelező)

Takács Péter

 

 

Kutatás-   és dolg.ír. módszertan (jogász /napp)

Egresi   Katalin

 

 

IG-IG.-SZERV. SZAK

 

 

 

 Jogtani alapvonalak (IGIG/nappali)

Pongrácz Alex

 

 

 Jogtani alapvonalak (IGIG/levelező)

Pongrácz Alex

 

 

Az igazságszolgáltatás etikája (MTB /n.)

Szigeti Péter

 

 

Az igazságszolgáltatás etikája (MTB /l.)

Szigeti  Péter

 

 

MTB.-IG SZERV. SZAK

 

 

 

Jogtani   alapvonalak (MTB-ig / nappali)

Pongrácz Alex

 

 

Jogtani   alapvonalak (MTB-ig / levelező)

Pongrácz Alex

 

 

A   szociális jog kialakulása és története Mo.-n (nap)

Egresi   Katalin

 

 

A   szociális jog kialakulása és története Mo.n (nap)

Egresi   Katalin

 

 

J.- ASSZ. SZAK

 

 

 

Jogtani   alapvonalak (J-Assz./nappali)

Szigeti Péter

 

 

Jogtani   alapvonalak (J-Assz./levelező)

Szigeti Péter

 

 

Etika (jogi assz./ napp)

Szoboszlai-Kiss   K.

 

 

Etika (jogi assz./ lev.)

Szoboszlai-Kiss   K.

 

 

NEMZETK.   TANULM. SZAK (K. Gy. Kar)

 

 

 

A nemzetközi politika elmélete (közg/napp)

Egresi   Katalin

 

 

MŰSZ.,   EÜ.-I ÉS EGYÉB SZAKOK

 

 

 

Jogi   ismeretek (műszaki és   eü.-szakok)

Egresi   Katalin

 

 

DOKTORI   ISKOLA

 

 

 

KÖT: A társadalom- és jogtudományi megismerés sajátosságai és   kutatásmódszertana

 

Szigeti   Péter – Takács Péter

 

ALT: Jogracionalizáció   és jogfejlődés

 

Szigeti   Péter

 


A TANSZÉK ÁLTAL OKTATOTT TANTÁRGYAK

TANTÁRGYFELELŐSEI, OKTATÓI ÉS VIZSGÁZGÁZTATÓI

(az új tanrend szerint) (2017 őszétől)

 TAVASZI félév

tantárgy

tantárgyfelelős

oktatók

vizsgáztató(k)

JOGÁSZ SZAK

 

 

 

Államelmélet   (főkoll.) (jogász / nappali)

Takács   Péter

 

 

  Államelmélet   (szem.) 1.

 

 

 

  Államelmélet (szem.) 2.

 

 

 

  Államelmélet (szem) 3.

 

 

 

  Államelmélet (szem) 4.

 

 

 

Államelmélet   (főkoll.) (levelező)

Takács   Péter

 

 

Filozófia 2 (ea) (nappali)

Egresi   Katalin

 

 

  Filozófia 2. (szem.) 1.

 

 

 

  Filozófia 2. (szem.) 2.

 

 

 

  Filozófia 2. (szem.) 3.

 

 

 

  Filozófia 2. (szem.) 4.

 

 

 

Filozófia 2 (ea) (levelező)

Egresi   Katalin

 

 

Jogszociológia 2. (jogász /   nappali)

Takács Péter

 

 

Jogszociológia 2. (jogász /   levelező)

Takács Péter

 

 

Jogászi etika (nappali)

Szoboszlai-Kiss   K.

 

 

Jogászi etika (levelező)

Szoboszlai-Kiss   K.

 

 

IG-IG.-SZERV. SZAK

 -

 

 

MTB.-IG SZERV. SZAK

 -

 

 

J.- ASSZ. SZAK

 -

 

 

MŰSZ.,   EÜ.-I ÉS EGYÉB SZAKOK

 

 

 

Jogi   ismeretek (műszaki és eü.-szakok)

Egresi   Katalin

 

 

DOKTORI   ISKOLA

 

 

 

A jogrendszer fogalma és tagozódásának jog- és államelméleti   alapjai (köt. tárgy)

 

Szigeti   Péter

 

Az állam   szuverenitása és legitimitása (köt. tárgy)

 

Takács   Péter

 

A magyar   államélet klasszikusai Eötvöstől Bibóig (alt. tárgy)

 

Egresi   Katalin

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(a honlap további részeinek tartalma fejlesztés alatt)

 

 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS

 A "közvéleménykutatási kérdőív" letöltése 

 ETŰDÖK TANRENDEK ÉRTÉKELÉSE ÉS TANRENDI REFORMOK ELÉ

(Itt olyan videókat tekinthet meg, amelyek csak távoli 
kapcsolatban állnak a Jogelméleti Tanszék életével,
de a felsőoktatási ügyek megítélése szempontjából tanulságosak.) 

Video 1.: Orosz László kiakad 1.: https://www.youtube.com/watch?v=nGUpVIg3e8E

Video 2.: A "patkószeg" (Orosz L. kiakad 2.0): https://www.youtube.com/watch?v=kyPLy5rp7QI

Egyébként (video):

For want of a nail the shoe was lost.
For want of a shoe the horse was lost.
For want of a horse the rider was lost.
For want of a rider the battle was lost.
For want of a battle the kingdom was lost.
And all for the want of a horseshoe nail.

 

 

Filozófia "gyakorlat": ime, az emberi természet - lehet elemezni. 

(Egyszerűsített feladat: állapítsa meg, hogy melyik képnél kezdődik a sorozat!)

(A kép közvetlen címe: "Graffiti- harc")

 

 


 

DFK