Az államok patológiája

A K 108790 számú OTKA-projekt
- A modern állam változásai. Történeti perspektívák és
a jelenkori kihívásokra adott válaszok -
valamint
a Széchenyi István Egyetem
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar
Jogelméleti Tanszéke
tisztelettel meghívja Önt 
AZ ÁLLAMOK PATOLÓGIÁJA:
VÁLSÁG ÉS HANYATLÁS, BOMLÁS ÉS BUKÁS AZ ÁLLAMOK ÉLETÉBEN
című műhelykonferenciára
A konferencia helye:
Széchenyi István Egyetem
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Deák-terem 
ideje:
2015. május 15. (péntek) 10:00 - 15:30

Program

Délelőtti szekció (10:00-12:00, szekcióvezető: Szigeti Péter)

Egresi Katalin: A rómaiak hanyatlása és bukása - A "bukás" toposza, ahogyan Montesquieu és más klasszikusok látták

Halász Iván: Az állam válsága, bukása és újjáépülése - Fogalmi keretek és konkrét esetek

Sólyom Péter: Egy állam összeomlása és újraalapítása - német tapasztalatok, alkotmányjogi megközelítésben

Vidovics-Dancs Ágnes: Az államcsőd - fogalom és fogalomtörténet

Délutáni szekció (13:00-15:30, szekcióvezető: Halász Iván)

Szigeti Péter: Létezhet-e "maffiaállam"?

Ziegler Dezső Tamás - Unger Anna: A "gettó-állam"

Pongrácz Alex: A rossz tanuló felel, avagy a bukott államok problémájának aktuális kérdései

Ganczer Mónika: Az államutódlás - Az államok továbbélése és megszűnése

Takács Péter: Az Iszlám Állam (ISIS). Állam-e?

A meghívó az alábbi linkről tölthető le: meghívó.